top of page

RADIESTEZJA UŻYTKOWA

Hand Holding Pendulum

Radiestezja stanowi dziedzinę wiedzy i umiejętności posiadanych przez Spółkę wykorzystywaną przy planowaniu i projektowaniu zadań inwestycyjnych oraz wsparciu procesów decyzyjnych i działań operacyjnych jej klientów.


Zastosowania obejmują wybór miejsca dla planowanej inwestycji pod kątem oddziaływania promieniowania geopatycznego, elektromagnetycznego i radioaktywnego na osoby przebywające na rozpatrywanym terenie. Ma szczególnie znaczenie dla planowania naturalnych ujęć wodnych, miejsc ich występowania, głębokości i wydajności.

biuro|urząd

W funkcjonujących przestrzeniach cywilizacyjnych zarówno indywidualnych jak i wspólnych niezwykle ważne jest należyte zbilansowanie energetyczne człowieka.

 

Kompetencje w obszarze radiestezji użytkowej posiadane i stale podnoszone przez ekspertów Blooming Technologies pozwalają na wykorzystanie naturalnych zasobów planety dla zharmonizowania energetycznego poszczególnych pracowników i całych organizacji biznesowych klientów Spółki. 

dobrze wywiercić

Do zadań wykonywanych w ramach radiestezji użytkowej należą:

 

  • Wykrywanie zasobów wodnych, ich wydajności oraz położenia pod powierzchnią gruntu, wskazanie miejsc i głębokości odwiertów (dla gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych)

  • Wykrywanie złóż minerałów z określeniem ich przydatności dla celów wydobywczych

  • Wybór najkorzystniejszego usytuowania budynków przemysłowych, usługowych i domów mieszkalnych dla poszczególnych celów funkcjonalnych

  • Weryfikacja jakości i rewitalizacja przestrzeni w istniejących obiektach użyteczności prywatnej i publicznej

  • Umiejscowienie ośrodków sakralnych

bottom of page