ENERGIA ODNAWIALNA

W obliczu zmian klimatyczno-środowiskowych i wzrastających potrzeb energetycznych Blooming Technologies rozwinęła kompetencje w dziedzinie planowania, projektowania i zarządzania budową biogazowni rolniczych, wykorzystujących pozostałości produkcji rolnej do wytwarzania biogazu, z którego otrzymywana jest energia elektryczna i cieplna oraz elektrowni fotowoltaicznych, przetwarzających energię słoneczną w elektryczną. 

Spółka świadczy usługi doradcze i zarządcze na wszystkich etapach realizacji inwestycji:

 

 • Opracowanie biznes planu dla zamierzenia inwestycyjnego

 • Analiza i wybór miejsca dla inwestycji

 • Negocjacje i zawarcie umów na dzierżawę z właścicielami gruntu (na okres 29 lat)

 • Uzyskanie warunków przyłączenia do Operatora sieci elektroenergetycznej

 • Wykonanie projektu budowlanego 

 • Podpisanie umowy na odbiór energii (elektrycznej i/lub cieplnej)

 • Uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji

 • Przeprowadzenie przetargu na budowę

 • Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy

 • Generalne wykonawstwo lub nadzór inwestorski

© 2020 by Blooming Technologies

 • Biały LinkedIn Icon
 • Facebook Icon