top of page
Pole pannels

WDRAŻAMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

ENERGIA ODNAWIALNA

W obliczu zmian klimatyczno-środowiskowych i wzrastających potrzeb energetycznych Blooming Technologies rozwinęła kompetencje w dziedzinie planowania, projektowania i zarządzania budową biogazowni rolniczych...

RADIESTEZJA UŻYTKOWA

Radiestezja stanowi dziedzinę wiedzy i umiejętności posiadanych przez Spółkę wykorzystywaną przy planowaniu i projektowaniu zadań inwestycyjnych oraz wsparciu procesów decyzyjnych i działań operacyjnych jej klientów. 

 

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY

Postęp cywilizacyjny wraz z rosnącym poziomem zaludnienia planety to czynniki skłaniające Spółkę do przewidywania zmieniającej się specyfiki i profilu biznesu jej klientów. Planowanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych powinny uwzględniać zachowanie równowagi... 

O NAS

Blooming Technologies została powołana w roku 2003 w celach realizacji projektów budowy sieci telekomunikacji mobilnej w Polsce i zagranicą. Spółka wzięła udział w wielu przedsięwzięciach polegających ma planowaniu, projektowaniu, budowie, integracji, optymalizacji, migracji, rozwoju oraz kompleksowego zarządzania inwestycjami z dziedziny Telco dla globalnych partnerów, dostawców technologii oraz operatorów sieci.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie zdobyte w projektach europejskich, w tym przy współpracy z ramowymi kontraktorami Komisji Europejskiej, Spółka współdziałała oraz świadczyła usługi beneficjentom pomocowych funduszy przed i poakcesyjnych... 

KONTAKT

Blooming Technologies Sp. z o.o.

ul. Grupy Kampinos 15, 05-082 Latchorzew

hil@blooming.pl 

+48 604 158 014

  • Biały LinkedIn Icon
  • Facebook Icon
contact
bottom of page